ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ SHOW ΤΩΝ SCHOREM

1. VIP: 70€ (10 πρώτες σειρές) 2. ΑΠΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 50€